Frēzkūdras un gabalkūdras ieguve

Vasaras ražas laiks

Laigan kūdras ieguves periods jau sākas pavasarī un turpinās vēl rudens periodā, vasaras periodā top visaugstākie kūdras kalni un
garākās gabalkūdras rindas.