Uzņēmuma darbība

Uzņēmums jau vairāk kā 20 gadus darbojas trijās darbības sfērās